Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

บรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


รายละเอียด